Uddannelse og udvikling Tilbuddene i Fonden Odamsgård omfatter uddannelsesafdeling, opholdssted, botilbud, familiebehandling og personlig støtte. Kontakt os Om os

Socialpædagogisk botilbud, opholdssted og uddannelsestilbud

Odamsgård er et socialpædagogisk botilbud og opholdssted i Nordjylland under paragaf 66 og 85 samt paragraf 107. Vores uddannelsesafdeling tilbyder STU, individuelle erhvervsafklarende og erhvervsmodnende forløb, mentorstøttet virksomhedspraktik og beskyttet beskæftigelse. Der rådes over gode interne værksteder, og der arbejdes aktivt med eksterne praktikforløb. De unge får ”papir” på deres kompetencer gennem OCN systemet. Boafdelingen dækker over socialpædagogisk botilbud, bostøtte og efterværn.

Opholdssted under paragraf 66 og 85 samt paragraf 107

Vores opholdssted i Nordjylland er godkendt i henhold til paragraf 66, paragraf 85 og paragraf 107.
Læs mere om vores målgruppe her.

null

Botilbud

null

Uddannelsestilbud

null

Til sagsbehandlere

null

Til pårørende

null

Boafdelinger og opholdssted

På opholdsstedets to boafdelinger er der i alt 13 godkendte pladser, fordelt på værelser, lejligheder og selvstændige huse.
Sideløbende med det socialpædagogisk botilbud skal den unge være aktiveret med skole, uddannelse eller anden beskæftigelse.
null

Familiebehandling og personlig støtte

Vi tilbyder støtte til familier, og til børn/unge/voksne, både i forbindelse med en anbringelse, og som en forebyggende indsats. Indsatsen kan omfatte familiebehandling, støtteperson til barnet/den unge og terapeutiske samtaler.
null

Bostøtte

Vi tilbyder bostøtte i form af personlig støtte i eget hjem.
Bostøtten kan etableres både til tidligere beboere på Odamsgård, og til andre unge med behov.