Socialpædagogisk uddannelses- og botilbud

Uddannelse – STU, OCN-beviser
Boafdelinger –  paragraf 66.5 og 107
Beskæftigelse – paragraf 103, LAB 32 og ressourceforløb
Familiebehandling – paragraf 52
Bostøtte – paragraf 85
Terapiforløb

Læs mere om vores socialøkonomiske virksomhed her

Uddannelsesafdeling
Uddannelsesafdelingen tilbyder STU, individuelle erhvervsafklarende og erhvervsmodnende forløb, mentorstøttet virksomhedspraktik og beskyttet beskæftigelse. Der rådes over gode interne værksteder, og der arbejdes aktivt med eksterne praktikforløb. De unge får ”papir” på deres kompetencer gennem OCN-systemet.

Bostøtte
Vi tilbyder bostøtte i form af personlig støtte i eget hjem.
Bostøtten kan etableres både til tidligere beboere på Odamsgård, og til andre unge med behov.

Boafdelinger
På vores to boafdelinger er der i alt 13 godkendte pladser, fordelt på værelser, lejligheder og selvstændige huse.
Sideløbende med opholdet skal den unge være aktiveret med skole, uddannelse eller anden beskæftigelse.

Familiebehandling og personlig støtte
Vi tilbyder støtte til familier, og til børn/unge/voksne, både i forbindelse med en anbringelse, og som en forebyggende indsats. Indsatsen kan omfatte familiebehandling, støtteperson til barnet/den unge og terapeutiske samtaler.

[captcha_bank_text]

Da de unge jo heldigvis bliver klar til at komme videre, har vi lige nu plads på begge boafdelinger.