Uddannelsestilbud og socialpædagogisk opholdssted og bosted i Nordjylland

Odamsgård er et socialpædagogisk opholdssted og bosted beliggende i Nordjylland og Randers. Vi kører under tilbud  §66, §85 samt §107. Vores uddannelsesafdeling tilbyder STU, individuelle erhvervsafklarende og erhvervsmodnende forløb, mentorstøttet virksomhedspraktik og beskyttet beskæftigelse. Der rådes over interne værksteder af høj kvalitet, og der arbejdes aktivt med eksterne praktikforløb. De unge får ”papir” på deres kompetencer gennem OCN systemet.

Målgruppe for socialpædagogisk opholdssted og bosted

Læs mere om vores målgrupper her. Vores socialpædagogiske opholdssted og bosted har afdeling i Nordjylland nær Randers, og  er derfor let tilgængeligt, uanset hvor i landet man kommer fra 🙂

null

Botilbud

null

Uddannelsestilbud

null

Til sagsbehandlere

null

Til pårørende

null

Boafdelinger og opholdssted

På opholdsstedet er der i alt 8 godkendte pladser, fordelt på værelser, lejligheder og selvstændige huse.
Sideløbende med det socialpædagogisk botilbud skal den borgeren være aktiveret med skole, uddannelse eller anden beskæftigelse.
null

Familiebehandling og personlig støtte

Vi tilbyder støtte til familier, og til børn/unge/voksne, både i forbindelse med en anbringelse, og som en forebyggende indsats. Indsatsen kan omfatte familiebehandling, støtteperson til barnet/den unge/voksne og psykologsamtaler.
null

Bostøtte

Vi tilbyder bostøtte i form af personlig støtte i eget hjem.
Bostøtten kan etableres typisk for tidligere beboere på Odamsgårds opholdssted, men også til andre unge og voksne med behovet.