Familiebehandling

Vi tilbyder støtte til familier, og til børn/unge/voksne, både i forbindelse med en anbringelse, og som en forebyggende indsats. Indsatsen kan omfatte familiebehandling, støtteperson til barnet/den unge og terapeutiske samtaler. Indsatsen kan også være støtte til den unge i eget hjem.

Psykoterapeut og familiekonsulent

Psykoterapeut og familiekonsulent

Jane Trebbien
(+45) 29 85 67 64

Til forældre

Odamsgård kan tilbyde et udvidet samarbejde gennem vores forældrekonsulent Jane Trebbien.

Forældrekonsulenten er et tilbud, I som forældre kan gøre brug af, hvis I ønsker eventuelle spørgsmål afklaret i forhold til Odamsgårds pædagogiske metoder, udviklingsplan og *PAS-test.

Vi ønsker, at give mulighed for en øget forståelse og indsigt i jeres barns ressourcer og vanskeligheder, samt vores pædagogiske arbejde og de teorier der ligger til grund for vores handlinger.

Vi ser jer forældre som værdifulde sparringspartnere, med stor betydning for anbringelsesforløbet.

Det er vigtigt for det pædagogiske arbejde og for vores forståelse af jeres barn, at vi får så mange vinkler på som muligt. Derfor ønsker vi, at have så stort et kendskab som muligt til Jeres erfaringer med Jeres barn.

Vi lægger vægt på:

  • Gensidig kommunikation og gensidig inddragelse
  • Gensidig respekt og ligeværd
  • Respekt for hinandens forskellige perspektiver

Hvis I ønsker kontakt til Jane Trebbien, formidles den via Odamsgårds kontor tlf. 98 52 44 59 eller kontaktpersonen.
Vi ser frem til et udvidet samarbejde.

Til Forvaltningen

Odamsgård tilbyder alle forældre et udvidet samarbejde gennem vores familiekonsulent.

Forældrekonsulenten vil fungere som translatør mellem de forskellige kulturer og forståelser. Skabe kontakt, hvor samarbejdet kan bidrage til, at imødegå forældre som er bekymrede/usikre på deres barns udvikling og fremtid. Via øget inddragelse og forståelse hos forældrene, vil det bidrage til den unges personlige og faglige udviklingsproces.

Intentionen med dette tilbud er, at vi gennem et udvidet forældresamarbejde ønsker en bredere dialog med og imødegåelse af forældrene, for dermed at styrke vores forældresamarbejde.

Vi ønsker, at øge forståelsen for Odamsgårds pædagogik, samt øge Odamsgårds forståelse for barnets reaktionsmønstre.
Vi vil tilbyde forældrene en udvidet gennemgang af *PAS-test, udviklingsplan og vores pædagogiske metoder.
Vi vil i højere grad kunne inddrage forældrenes erfaring, oplevelse og perspektiv.
Fire temaer vil være gennemgående i samarbejdet mellem den unge, forældre og Odamsgård.

  • Inddragelse af forældre under anbringelsen.
  • Dialog – Respekt – Samarbejde.
  • Behandlingsalliance mellem forældre og Odamsgård.
  • Øge forældres forståelse for deres barns muligheder.