Familiebehandling

Vi tilbyder støtte til familier, og til børn/unge/voksne, både i forbindelse med en anbringelse, og som en forebyggende indsats. Indsatsen kan omfatte familiebehandling, støtteperson til barnet/den unge og psykologsamtaler. Indsatsen kan også bestå af støtte til den unge i eget hjem.

Til forældre

Odamsgård kan tilbyde et udvidet samarbejde gennem vores tilknyttede psykologteam .

Forældrekonsulenten er et tilbud, I som forældre kan gøre brug af, hvis I ønsker eventuelle spørgsmål afklaret i forhold til Odamsgårds pædagogiske metoder og udviklingsplan.

Vi ønsker, at give mulighed for en øget forståelse og indsigt i jeres barns ressourcer og vanskeligheder, samt vores pædagogiske arbejde og de teorier der ligger til grund for vores handlinger.

Vi ser jer forældre som værdifulde sparringspartnere, med stor betydning for anbringelsesforløbet.

Det er vigtigt for det pædagogiske arbejde og for vores forståelse af jeres barn, at vi får så mange perspektiver på som muligt. Derfor ønsker vi, at have så stort et kendskab som muligt til jeres erfaringer med Jeres barn.

Vi lægger vægt på:

  • Gensidig kommunikation og gensidig inddragelse
  • Gensidig respekt og ligeværd
  • Respekt for hinandens forskellige perspektiver

Vi ser frem til et samarbejde.

Til Forvaltningen

Vores psykologteam kan fungere som translatør mellem de forskellige kulturer og forståelser. Skabe kontakt, hvor samarbejdet kan bidrage til, at imødegå forældre som er bekymrede/usikre på deres barns udvikling og fremtid. Via øget inddragelse og forståelse hos forældrene, vil det bidrage til borgerens personlige og faglige udviklingsproces.

Intentionen med tilbuddet er, at vi gennem et udvidet forældresamarbejde ønsker en bredere dialog og imødegåelse af forældrene, for dermed at styrke vores forældresamarbejde.

Vi ønsker, at øge forståelsen for Odamsgårds pædagogik, samt øge Odamsgårds forståelse for borgerens reaktionsmønstre.
Vi vil i højere grad kunne inddrage forældrenes erfaring, oplevelse og perspektiv.
Fire temaer vil være gennemgående i samarbejdet mellem den unge, forældre og Odamsgård.

  • Inddragelse af forældre under anbringelsen.
  • Dialog – Respekt – Samarbejde.
  • Behandlingsalliance mellem forældre og Odamsgård.
  • Øge forældres forståelse for deres barns muligheder.