Familiebehandling § 52, stk. 3, nr. 3

Familiebehandlingen har til formål at understøtte forældrekompetencen og at styrke forældre-barn-relationen.

Familiebehandlingens indhold
Odamsgårds familiebehandling tager afsæt i en helhedsorienteret tilgang, hvor vi afdækker familiens ressourcer og problemer. Vi styrker familiens eksisterende ressourcer. Vi hjælper familien ud af gamle uhensigtsmæssige handlemønstre og arbejder hen imod mere hensigtsmæssige og udviklende relationer.

Vi arbejder med hele familien som helhed, og forældrene alene. Vi tager hånd om den enkeltes personlighed, tidligere livserfaring og aktuelle situation.

Vores erfaring viser, at forældrene må opleve sig som en vigtig og betydningsfuld part i samarbejdet, for at der kan skabes en tryg og stabil hverdag for barnet/børnene.
Gennem en tillidsfuld relation, understøtter vi forældrene i at varetage rollen som omsorgsfulde forældre, og med redskaber til at kunne håndtere de udfordringer der må være fx psykiatriske diagnoser.

Vi tager udgangspunkt i det der fylder i familien, og sammen opstiller vi aktuelle og nærværende mål, som sigter mod kommunens handleplan.
Familieafdelingen koordinerer og afholder familiemøder for familiens professionelle og private netværk med henblik på at skabe sammenhænge, fælles forståelse og fælles retning.

Ved behov er der mulighed for at kontakte Familieafdelingens personale døgnet rundt.

Vores målsætning er at skabe varig udvikling for hele familien, og i familiens vante og trygge omgivelser. Familiebehandlingen foregår derfor i hjemmet.

Tilgange og metoder
Der arbejdes ud fra en anerkendende, helheds- og ressourceorienteret tilgang, med fokus på relationer indad og udadtil i familien. Der arbejdes med en bred vifte af metoder, herunder individuelle samtaler, familiesamtaler, aktiviteter, praktisk-pædagogisk støtte mv.
Der vil være mulighed for psykoterapeutiske samtaler.
Vores erfaring fra bostederne er, at koblingen mellem kontaktperson til barnet/den unge og familiebehandleren, giver de bedst mulige resultater for alle parter.

Familieafdelingens personale består af erfarent pædagogisk personale, familiekonsulenter, og psykoterapeuter.