Fast kontaktperson § 52, stk. 3, nr. 6

Kontaktpersonsordningens formål er at få hverdagen til at fungere, og skabe varige forandringer for den enkelte.

Kontaktpersonsordningens indhold
Kontaktpersonsordningen kan være en indsats i forhold til barnets/den unges personlige problemstillinger og barnets/den unges rolle i familien, hvor formålet er at få hverdagen til at fungere.

Kontaktpersonen vil arbejde på samtlige arenaer – i familien, skolen, fritidsaktiviteter m.m., og vil samarbejde med alle relevante aktører og myndigheder omkring barnet/den unge eller familien.
Kontaktpersonen vil guide barnet/den unge i forhold til de sociale eller konkret praktiske udfordringer der kan skabe frustrationer og konflikter.

Det kan være den forebyggende indsats der forhindrer en anbringelse og opsplitning af familien.

For at kunne opbygge den nødvendige tillidsrelation, lægger vi vægt på at tilbyde stabil og fleksibel støtte og på at være tilgængelige.
Det betyder at der vil være mulighed for at kontakte kontaktpersonen eller en anden kendt person fra familieafdelingen døgnet rundt – hverdage og weekender.

Hjælpen skal være der når behovet er der!

Tilgange og metoder
Der arbejdes ud fra en anerkendende, helheds- og ressourceorienteret tilgang, med fokus på relationer. Der arbejdes med en bred vifte af metoder, herunder individuelle samtaler, familiesamtaler, aktiviteter, praktisk-pædagogisk støtte mv.

Vores erfaring fra bostederne er, at koblingen mellem kontaktperson til barnet/den unge og sideløbende familiebehandling, giver de bedst mulige resultater for alle parter.

Familieafdelingens personale består af erfarent pædagogisk personale, familiekonsulenter, og psykoterapeuter.