Godkendelse

Odamsgård blev regodkendt i 2014, efter etableringen af det nye socialtilsyn.

Socialtilsyn Nord udfører løbende både uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg, og oplysninger om vores aktuelle godkendelsesstatus kan findes på Tilbudsportalen.