Godkendelse

Socialtilsyn Midt udfører løbende både uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg, og oplysningerne om vores aktuelle godkendelsesstatus kan altid findes på Tilbudsportalen.