Godkendelse

Socialtilsyn Midt udfører løbende både uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg, og oplysninger om vores aktuelle godkendelsesstatus kan findes på Tilbudsportalen.