Målgruppe

Unge med psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer.
Unge med hjerneorganiske dysfunktioner som ADHD.
I tillæg til ovenstående kan der være symptomer inden for autismespektrumforstyrrelser.