Målgruppe

Unge med psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer.

Unge med hjerneorganiske dysfunktioner som ADHD.

I tillæg til ovenstående kan der være symptomer inden for autismespektrumforstyrrelser.