Pædagogisk grundlag

På Odamsgård bygger vores pædagogiske tilgang på vores kerneværdier

 • anerkendelse
 • strukur
 • relation

Odamsgård skal være basen, der giver de unge lyst og mod til at komme videre, og hvor de oplever både at være betydningsfulde i sig selv og for andre.

Vi er bevidste om den enkeltes vanskeligheder, men arbejder sammen med de unge for

 • at kunne forstå
 • at kunne finde andre veje/løsninger
 • at kunne finde mod og mening i at forsøge
 • at skabe optimisme og håb

Odamsgård behandlingsmæssige metoder

 • en bio-psyko-sociale forståelsesramme – sammenhængen mellem biologiske, psykologiske og sociale forhold
 • en neuropædagogisk tilgang – sammenhængen mellem hjerne, neurologi og adfærd
  relationsarbejde – med fokus på at opbygge, vedligeholde og udvikle kontakt og betydningsfulde relationer
 • motivationsarbejde – med fokus på sammenhængen mellem psykiske og kognitive vanskeligheder og biologiske forhold
  en fælles praktisk hverdag – med læring gennem praksis og refleksion gennem samtaler

Odamsgård lægger vægt på

 • at have fokus på muligheder.
 • at tilbyde de unge en struktureret hverdag med tydelige voksne og tydelige rammer.
 • at være målrettede, hvor vi holder fast i de kortsigtede og langsigtede mål vi udstikker sammen med eleven – og vi tror på, at der altid sker vækst og udvikling.
 • at være entydige med- og modspillere.
 • at tilbyde tæt voksenkontakt, hvor de voksne er tilstede i kontakten.

Odamsgårds menneskesyn og udviklingssyn baserer sig især på relationspsykologi og psykodynamisk teori, samt indlæringspsykologi.
De mixede psykologiske teorier kan betegnes som en multimetodisk forståelsesramme.

I udviklingsarbejdet med de unge på Odamsgård, forsøger de voksne at påvirke de unges mentale arbejdsmodel, ved at tilbyde nye erfaringer, med omsorgsgivende relationer.
De unge mødes på en varm og fleksibel måde. Gode resultater nås ved omsorgsfulde relationer, og ved at etablere samarbejde med den unge, om den unges problemer.

En lærende relation, er en relation mellem elev og medarbejder, som rækker ud over selve relationen, og sigter på at udvide elevens muligheder. ”Materiale,” aktiviteter, og funktioner opleves / udforskes / skabes sammen. Oplevelser delagtiggøres, og ”materialet” levendegøres af relationen. Desuden er den fælles interesse for omgivelserne og ”materialer” med til at styrke relationen.

Odamsgård arbejder ud fra, at mennesker skal være hele, frie og selvstændige – der tør være sig selv, men ikke sig selv nok.

Odamsgård tilstræber, at give en oplevelse af sammenhæng og tilhørsforhold. (Antonowsky soc = sense of cohearence.)