Pædagogisk grundlag

På Odamsgård bygger vores pædagogiske tilgang på vores kerneværdier

 • anerkendelse
 • strukur
 • relation

Odamsgård skal være basen, der giver de unge/voksne lyst og mod til at komme videre, og hvor de oplever både at være betydningsfulde i sig selv og for andre.

Vi er bevidste om den enkeltes vanskeligheder, men arbejder sammen med de unge/voksne for

 • at kunne forstå
 • at kunne finde andre veje/løsninger
 • at kunne finde mod og mening i at forsøge
 • at skabe optimisme og håb

Odamsgård behandlingsmæssige tilgange og metoder

 • en anerkendende, relationspædagogisk, narrativ og strukturpædagogisk tilgang
 • Social færdighedstræning, den jeg støttende samtale og kognitiv affektiv træning.

Odamsgård lægger vægt på

 • at have fokus på muligheder.
 • at tilbyde de unge en struktureret hverdag med tydelige voksne og tydelige rammer.
 • at være målrettede, hvor vi holder fast i de kortsigtede og langsigtede mål vi udstikker sammen med eleven – og vi arbejder for, at der altid sker vækst og udvikling.
 • at tilbyde tæt voksenkontakt, hvor de voksne er tilstede i kontakten.

I udviklingsarbejdet med de unge/voksne på Odamsgård, forsøger det pædagogiske personale at påvirke de unges/voksnes mentale arbejdsmodel, ved at tilbyde nye erfaringer, med omsorgsgivende relationer.
De unge/voksne mødes på en varm og fleksibel måde. Gode resultater nås ved omsorgsfulde relationer, og ved at etablere samarbejde med den unge, om den unges problemer.

En lærende relation, er en relation mellem elev/anbragt og medarbejder, som rækker ud over selve relationen, og sigter på at udvide elevens muligheder. ”Materiale,” aktiviteter, og funktioner opleves / udforskes / skabes sammen. Oplevelser delagtiggøres, og ”materialet” levendegøres af relationen. Desuden er den fælles interesse for omgivelserne og ”materialer” med til at styrke relationen.