Priser

Boafdelinger

Opholdssted under 18 år 73.000 kr. pr. måned.
Opholdssted over 18 år 70.840 kr. pr. måned.
Opholdssted, særlige udslusningsforløb under 18 år 59.282 kr. pr. måned.
Opholdssted, særlige udslusningsforløb over 18 år 57.123 kr. pr. måned.

Botilbud 48.910 kr. pr. måned.

Dagbeskæftigelse

Forløb efter aktivloven pr. md. 23.574 kr.

STU – 46 undervisningsuger m. 18,25 timer pr. uge
Grundpris pr. år 230.388 kr. /19.199 kr. pr. måned.

Mentorstøttet virksomhedspraktik/anden mentorstøtte
Timepris 377 kr.

Beskyttet Beskæftigelse § 103 517 pr. dag
Pensionist timeløn 12 kr. pr. time