Psykoterapeutiske samtaler § 52, stk.3, nr. 3

Målet med terapien er at styrke personens eksisterende ressourcer, udvide kendskabet til sig selv, udvikle evnen til at indgå i sunde relationer, og at kunne tage vare på sig selv og andre.

Psykoterapiens indhold;
Som led i familiebehandlingen tilbydes der samtaler med Familieafdelingens psykoterapeut. I den terapeutiske relation arbejdes der med den grundlæggende udviklingspsykologiske forståelse:

At det er gennem andres anerkendelse, at vores selv formes. At det er gennem andres anerkendelse, at vi etablerer en bevidsthed om sig selv.

I familien skal barnets udviklingstrin stimuleres, netop der hvor den nærmeste udviklingszone er, det er derfor vigtigt at arbejde med barnets primære omsorgspersons evne til at støtte barnet derfra.

Forældrene kan have brug for hjælp til bearbejdning af egne problematikker, ubearbejdet sorg, traumer, krise og manglende overskud. Alt sammen har betydning for, hvordan de varetager forældrerollen og indgår i kontakten med barnet/børnene.

Terapien skal hjælpe forælderen med evnen til at være i kontakt, turde nærvær, turde tillid og at kunne indgå i tætte relationer. Det er meget svært at være et tillidsfuldt og trygt menneske, når nervesystemet fortæller, at alt er ”farligt” eller at man ikke duer. Terapien hjælper med en ”oprydning” i nervesystemet, som ofte giver plads til mere livskvalitet, glæde og livsduelighed. Det er nærmest uladsiggørligt at være noget for ens barn, man ikke oprigtigt selv besidder. Derfor vægter vi, at forældrene får tilbud om psykoterapi, for at understøtte dem i at være en omsorgsfuld og kærlig forælder.

Tilgange og metoder;
Terapien tager udgangspunkt i en NeuroAffektiv relationsbehandling.
Der arbejdes med at lære at forstå og udnytte de signaler der kommer fra kroppen. At kende sine følelsers sprog, og at kunne inkludere både sansninger og følelser i en kognitiv forståelse af hvem man er.