Værdigrundlag

Værdigrundlaget for Odamsgård og de enkelte afdelinger, skal vejlede og være med til at sikre, at ledelsen og de enkelte medarbejdere selvstændigt kan tage initiativer, og træffe beslutninger, på et kendt og accepteret grundlag. Værdigrundlaget understøtter den daglige praksis på Odamsgård, og fungerer som et fælles kodeks. Arbejdet med værdigrundlaget er med til at skabe fælles bevidsthed.

Værdigrundlaget synliggør Odamsgårds menneskesyn, værdier, forståelsesramme, og baggrund for, at gøre som vi gør – for eleverne og deres forældre, og for de øvrige samarbejdspartnere.

Odamsgård har følgende kerneværdier

  • Anerkendelse
  • Faglighed
  • Udvikling

Værdigrundlaget er udarbejdet af ledelse og personale i fællesskab, for at sikre ejerskab og overensstemmelse.
Værdigrundlaget evalueres hvert 3. år, jf akkreditering – og eventuelt oftere, hvis der er udskiftning i personalegruppen.