Værksteder

METALVÆRKSTEDET

Her arbejdes med traktor og maskinreparationer. Eleverne får kendskab til almindeligt håndværktøj. Eleven får undervisning i basale svejseteknikker samt deltager på eksternt sikkerhedskursus i svejsning. Eleverne bliver præsenteret for almindeligt forekommende metalbearbejdningsmaskiner. Der forekommer simple smede- og konstruktionsopgaver.

SCOOTERVÆRKSTEDET

Her repareres og renoveres scootere og knallerter. Eleverne får kendskab til korrekte fagudtryk. Det er et selvstændigt scooter- og småmaskinværksted der er udstyret med nødvendigt værktøj.

AUTOVÆRKSTEDET

Her bliver der arbejdet med at reparation af biler. I disse processer sker der en teoretisk gennemgang sideløbende med det praktiske arbejde. I arbejdsprocessen er eleven med fra start fra bestilling/afhentning af reservedele til bilen forlader værkstedet. Eleverne lærer navnene på alm.- samt specialværktøj og hvordan det benyttes.

DE GRØNNE OMRÅDER

Her arbejdes med generel, almindelig havevedligehold fx græsslåning, hækklipning og beskæring af træer. Værksteder råder over almindeligt forekommende redskaber, både umotoriserede og motoriserede. Der arbejdes desuden med sikkerhed og arbejdsteknik vedr. let skovarbejde.

TRÆVÆRKSTEDET

Her er der mulighed for at indgå i et forløb med træarbejde. Dette forløb er todelt og foregår både på det interne træværksted og med forskellige eksterne ad hoc opgaver ude i byen. Der læres alt fra alm. sløjdopgaver til bygningsvedligehold.